Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/11/2017 22:02, số lượt xem: 131

Nỗi sầu nỗi vơi sao biết đi
Gặp nhau không nhớ biết nói gì
Uớc hẹn lỡ làng bao lần ấy
Bão mưa giăng đầy đường lối đi
Nỗi sầu nỗi vơi biết sao vừa
Từng trạm thơ thẩn dài đêm khuya
Hay chỉ trong mơ hay trong mộng
Lạnh lùng tâm cảnh ngồi khắc ghi

11.30 đêm 03.06.2013
ngồi âm thầm ghi thơ đêm nay