Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2017 20:23, số lượt xem: 125

Khúc đoạn đời ai vẽ tặng cho nhau
Ai biết cảnh vui tươi để tô màu
Bão mưa dầm dài giọt bao năm ấy
Vẫn còn thấy phủ mờ biết bao lâu

Hỏi ai chia ai gánh khúc đường sầu
Dài thời gian lạnh lòng đã bao lâu
Khúc đường vắng đêm buồn ngập ngừng ấy
Vẫn kéo dài bao năm biết nói sao

Đã trôi qua thời gian chẳng ngọt ngào
Một mình thân lạnh lùng lạnh biết bao
Bão tố mưa gợn nguồn còn lắm lúc
Khúc đường đời nhiều lúc thấy nghẹn ngào

09:50 đêm 02.05.2014
ngồi nhớ khúc đường đời bão mưa qua