Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2017 20:14, số lượt xem: 106

Lất phất trong sương như bóng ai
Như trong cơn mơ thấy thấy hoài
Sương đông đêm nay chen nhau đổ
Đua nhau khoe bóng trắng bầu trời
Hiện bóng trong sương đó là ai
Không tên sao biết để gọi mời
Muốn trao muốn gửi lời yêu đó
Bóng rõ không tên sao biết người

10:30 đêm 12.06.2013
trời xử tội biết tên không nhớ người