Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2018 22:32, số lượt xem: 155

Kỷ niệm bóng ai theo thời gian
Vấn vương cõi nhớ chẳng rõ nàng
Thẳm thẳm xa nhau như cánh nhạn
Sợ nhuộm nắng vàng nhạt thời gian

Kỷ niệm đâu đây còn nhớ thương
In mãi thời gian vết bên đường
Sợ phủ gió mưa cơn bão tố
Bộn bề phong ba nhạt lòng thương

Kỷ niệm in mãi những đêm buông
Biệt bóng xa thân gợn đêm buồn
Bối rối tiếng thầm đêm khuya gọi
Nhẹ nhẹ đôi lời gửi gió sương

Kỷ niệm bóng ai như vết thương
Tê buốt thời gian lạnh đêm buồn
Cay đắng bờ môi thì thào tiếng
Một kỷ niệm thương không bóng người

07:15 chiều 07.10.2013
ngồi ghi bài thơ này trong lòng như
in vết bóng ai chiều nay