Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/10/2017 18:24, số lượt xem: 96

Lất phất hạt sương lạnh đêm hoang
Thơ thẫn trà khuya qua đêm rèm
Ngóng ai đợi ai đêm thanh đó
Thời gian trôi qua nhớ nhớ nàng

Giường chiếu gối chăn lạnh đêm đông
Mang mang cơn gió đêm khuya nằm
Nhớ ai ngóng ai đêm lạnh giá
Phòng ngủ hoang vu lạnh đêm thanh

09.30 đêm 16.03.2013
ngó phòng ngủ thấy nhớ em