Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/12/2017 19:45, số lượt xem: 99

Hồn trôi lờ lửng đâu
Ánh sương phủ thêm sầu
Ngóng bao lâu chẳng thấy
Cỏ cây đã thay màu

Hồn trôi thơ thẩn đâu
Bầu trời đã đổi màu
Trang trải màu sương trắng
Lặng lặng chẳng một câu

Hồn trôi biết bao lâu
Sương buông gợn cơn sầu
Trời đã đổ sương xuống
Mùa đông đã vương mời

Hồn bơ vơ nhớ ai
Sương đổ trắng đêm dài
Ai hiểu lòng anh đó
Ngồi nhớ hình bóng ai

09:50 đêm 08.07.2013
đêm nhớ từng trạm trôi qua