Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/05/2017 21:55, số lượt xem: 130

Hẹn với nhau từng ngày cách xa thân
Hẹn với lời trò chuyện từng đêm thâu
Hẹn với dòng thơ lạnh từng ngày ấy
Hẹn với nét thơ đêm mình nhớ nhau

Hẹn với tiếng thì thầm phủ trên môi
Hẹn với duyên tình thương có một người
Hẹn gặp nhau từng đêm trong cánh mộng
Hẹn với lòng chờ trông bước duyên đời

Hẹn đã lâu bao mùa bao cảnh trôi
Hẹn với lòng một lá tặng một người
Hẹn với lời thương yêu miền xa đó
Hẹn hò đó đêm ngày nhớ chẳng vơi

Hẹn với tim từng tiếng gọi Thơ ơi
Hẹn tuần trăng sáng tỏ anh ngắm ngồi
Hẹn với em một lòng một tim ấy
Hẹn cho đến hai mình bên cạnh đôi

09:00 đêm 14.06.2016
ngồi nhớ lời trò chuyện từ quen đến giờ