Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2016 18:24, số lượt xem: 244

Hạt sương dài giọt rỏ mái hiên
như báo đông sang lạnh giá hồn
hạt dài hạt ngắn theo chiều gió
tiếng than tiếng thở dài qua đêm
hạt mỏng hạt gầy chẳng giống em
hạt sương trên má từ đâu in
lạnh giá cảnh sương đông đưa tới
hạt sương than buồn vơi qua đêm
tiếng thầm như kêu gọi nhớ em
chẳng có hạt nào vẽ cho anh
cứ mãi lang thang đua nhau đổ
nghe tiếng giọt rơi dài qua đêm
để lại cho lòng anh nhớ em
cứ mãi xa nhau mấy đông sương
ngồi ngó hạt sương mái hiên đó
gợn lòng nhớ em nhớ qua đêm.

10:45 đêm 14.08.2014
ngồi ngó hạt sương rỏ mái hiên, lòng chợt nhớ tới người