15.00
Đăng ngày 26/08/2016 18:55, số lượt xem: 227

Chợt nhớ đêm nay còn tuần nữa
ngồi ngó hạt sương đã nhạt thưa
đã cuối mùa đông lang thang đến
còn mấy ngày nữa mến chào đi

Bên nhau đã mấy tháng trôi qua
thấm gọn mùi đông trong lòng khuya
ngồi phơi sương dài trong mùa ấy
thấy tiếc thấy nhớ đông sắp đi

Để lại hạt sương hạt mỏng thưa
hạt ngắn hạt nhỏ cuối đông về
ngồi ngó đêm thanh thầm thương tiếc
biết sao chào nhau đông sắp đi

Chờ đến hạt sương cuối cùng đi
sẽ đem một bóng vẽ đêm khuya
từng đêm ngồi ngắm trong sương đó
buồn hạt cuối đông rủ bóng đi

11:00 đêm 27.08.2014
hết sương đông sao còn bóng em trong sương nữa