Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/08/2017 22:06, số lượt xem: 157

Hạt nắng chiều hoang thưa
Dạo bước phố phường xưa
Đếm từng hạt nắng đó
Gợn cho lòng đổ mưa

Hạt nắng chiều hôm nay
Từng hạt thấy buồn vơi
Chậm chậm phai màu đó
Trôi vào cảnh đêm say

Hạt nắng từng hạt trôi
Mùi đêm sắp tới rồi
Gió chiều phe phẩy đến
Lòng lén gọi tên ai

Hạt nắng đã mờ phai
Hạt sương chợt choàng rơi
Chân trời góc biển đó
Nhắc nhủ tháng ngày trôi

06:45 chiều 21.08.2012
ai nhắc ai nhủ tháng ngày trôi