Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/08/2016 10:09, số lượt xem: 182

Chân trời mịt mù như đổ mưa
đêm sang canh vắng gió đưa về
hạt mưa xuân chào như nhắc nhủ
hoa bông mầm nụ vui mừng khuya
lất phất hạt mưa phủ đường đi
óng ánh đèn đường khuya giăng mờ
hoang hoang vắng vắng đêm buông đó
hiên ngoài lác đác hạt mưa thưa
chợt nhớ tới ai lúc trao mùa
gợn trong lòng nhớ từng trạm qua
có ai tri kỉ đêm nay đó
một mình thơ thẩn biết ai thưa
đêm nay lác đác hạt mưa khuya
ngồi ngó hiên ngoài từng hạt mưa
hạt dài lang thang bầu trời đó
chẳng có bóng ai xuân đưa về.

10:30 đêm 06.09.2014
lác đác hạt mưa xuân lòng thấy nhớ người