Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/11/2017 20:53, số lượt xem: 110

Hạt mưa dài lê thê
Theo chiều gió cuốn đi
Nơi nào xa xa thẳm
Ẩm ướt miền đêm hoang

Hạt mưa dài mỏng manh
Chào nhau đổ đêm thanh
Phủ ngập hiên ngoài ấy
Lòng thấy lạnh đêm hoang

Hạt mưa đêm viếng thăm
Lại kéo dài qua đêm
Hạt dầy hạt mỏng đó
Lòng lại nhớ tới em

Hạt tình hạt duyên thương
Biết sao gửi tới em
Qua đêm mưa dài ấy
Lòng lại thấy thương thêm

09:00 đêm 08.05.2013
lất phất hạt mưa thu, lòng thêm nhớ tới người