Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/05/2017 21:49, số lượt xem: 146

Từng đêm về lòng lại nhớ tới em
Từng đêm sang thơ thẩn gọi thầm tên
Từng đêm về nghe tiếng lòng than đó
Từng đêm xuống phủ ngập tiếng tên em

Từng tiếng lòng than thở lời nhớ thương
Từng tiếng lòng gọi nhớ khi xa đường
Từng tiếng lòng gửi đi miền xa đó
Từng tiếng lòng đêm nhớ đêm sầu vương

Từng hạt mưa rơi đổ đổ trong tim
Từng hạt lạnh hạt giá canh dài đêm
Từng hạt gió đưa tin đêm buồn vắng
Từng hạt lòng thơ thẩn nhớ tới em

Từng hạt tình vắng lặng xa bờ thương
Từng đường đi cách ngõ bến nẻo đường
Từng đêm về gọi nhau trong tim đó
Từng hạt cưng hạt quý gom tặng em

08:00 đêm 12.06.2016
đêm sầu sầu ngồi ngó khung trời