Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2018 21:18, số lượt xem: 110

Đêm nay bầu trời im
Gió mây chẳng đến tìm
Dài năm canh đêm đã
Tiễn trăng tà qua đêm

Đêm nay cỏ cây im
Ngoài hiên vắng lặng thềm
Lặng lặng anh ngồi xuống
Đếm cơn buồn trong tim

Đêm nay thêm một đêm
Thơ thẩn ngồi qua rèm
Bạn với đêm an tĩnh
Lòng mình lại nhớ em

Đêm nay lòng nhớ thương
Nhớ em cuối nẻo đường
Ngó trời cao đêm vắng
Hạt lòng nào cũng em

11.00 đêm 05.09.2016
đêm nay ngồi ngó cuối trời nhớ em