Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/05/2017 19:55, số lượt xem: 101

Hơi thở nào đêm đến nghẹn ngùng trôi
Từng hơi thơ như tiếng như bóng người
Vọng vọng nghe trong lòng từng đêm ấy
Lòng lại thấy xao xuyến nhớ em ơi

Nếu hơi thờ có em từng đêm trôi
Cầu cho duyên cho số tới một người
Nén hương lòng từng đêm từng ngày khấn
Cầu cho gần đôi mình khỏi buồn vơi

Hơi thở nào cũng tiếng vọng tên em
Vẫn vọng dài thời gian hai năm liền
Vang vọng cả trong tâm trong hồn đó
Vang vọng cả dòng thơ dài thời gian

Hơi thở nào cũng ngập lời yêu thương
Cầu cho duyên đừng cách đừng xa đường
Cầu cho hơi thở nào đêm cũng có
Cầu cho lời cưng quý mãi tặng em

08:00 đêm 22.01.2016
đếm từng tiếng thở dài ngắn nhớ em