Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/11/2016 19:17, số lượt xem: 192

Hôm nay bầu trời thanh
qua cửa sổ đêm nằm
ngó về cuối trời đó
như muốn gửi lời thăm

Cửa sổ phòng đêm nay
ánh trăng chen đẹp thay
đưa lời ai thăm viếng
vang vọng tiếng bên tai

Hôm nay nằm ngắm trăng
qua cửa sổ đêm thanh
chở tiễn trăng xế ấy
lòng thêm thấy mỏng manh

Đêm nay bầu trời xanh
anh ghi dòng thơ đêm
ngó qua cửa sổ đó
mà trăng đã xế rèm

09:00 đêm 09.02.2015
đứng ngó qua cửa sổ đêm
ngó khung trời an lành