Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2019 20:32, số lượt xem: 71

Giờ này anh ngồi nhớ
Đêm trôi vào cảnh khuya
Ngồi một mình đêm vẽ
Bóng em trong mơ về

Giờ này anh lắng nghe
Từng tiếng gọi đêm về
Từng đêm mình vẫn có
Trò chuyện nhau đến khuya

Giờ này anh đang mơ
Hồn trôi đi thẫn thờ
Trôi đi miền xa đó
Nơi có bóng em chờ

Giờ này ngồi gây mơ
Lòng anh vẫn mong chờ
Đêm nào buồn không ngủ
Thì thào gọi tên Thơ

09.00 giờ đêm 05.12.2016
hôm nay thơ thẩn ngồi xuống viết bài thơ này