Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2017 09:35, số lượt xem: 94

Giờ anh ngồi ghi xuống
Cho kịp giờ hẹn em
Bài thơ này sao được
Xong trước giờ hẹn em

Anh cố lo cho đủ
Cho xong lẹ tặng em
Cho gọn lòng em đó
Bài thơ dài lời thương

Anh nhớ giờ em thăm
Trò chuyện đã bao lần
Hôm nay anh vẫn gọn
Cho xong trước em thăm

Gom cả lòng nhớ thương
Gom khi em gọi thăm
Gọn dòng thơ anh nhớ
Giờ nào em hỏi thăm

09:00 đêm 13.04.2016
dù có xa nhau đừng quên hỏi thăm nhau từng đêm