Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/07/2017 21:52, số lượt xem: 102

Giọt trà nào ngọt dài qua đêm
Giọt nước mắt nào gợn lòng thương
Giọt bóng nào in bên đường chỗ
Giọt tình nào bão tố qua đêm

Giọt nhớ nào in bóng trong tim
Giọt đêm nào ngập mùi thương đêm
Giọt mơ nào in hình bóng cũ
Giọt cưng nào nhắc nhủ tới em

Giọt thiếu nào thầm nghĩ từng đêm
Giọt sương nào vẽ hình bóng em
Giọt mưa nào trôi chảy em đi
Giọt sương nào cho nghĩ từng đêm

Giọt yêu nào chợt choàng đêm thanh
Giọt tiếc nào vết bóng vẫn in
Giọt lo nào ngập cõi trong mơ
Giọt chờ nào gặp gỡ bên nhau

09: 00 đêm 11-01-2012
chợt thương chợt nhớ bóng em đêm nay