15.00
Đăng ngày 02/09/2016 11:23, số lượt xem: 241

Bờ sông chiều hoang thưa
đứng ngóng bến bờ kia
chiều nào cũng đứng ngó
đã trôi qua từng mùa

Lạnh lòng chiều hoang vu
đứng ngó bờ sông kia
thì thào trên môi nhớ
bóng ai bến bờ xa

Dòng sông chia hai bờ
thẫn thờ đứng ngắm qua
trong lòng có ai đó
thì thào tiếng gửi qua

Giọt lệ sao gửi đi
đôi bên đôi cách bờ
gom như dòng suối chảy
sao gửi tới bên kia

09:00 đêm 25.11.2014
gửi lòng nhớ qua bờ bên bên kia