Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/10/2017 14:07, số lượt xem: 122

Đêm buồn thêm lạnh hỏi ai
Đêm xa đêm cách miệt mài chờ tin
Mưa dầm bão tố thời gian
Bao giờ mới tạnh ngập tràn quá lâu
Mưa ngâu lòng đã thêm sầu
Không tìm chợt nhớ đêm thâu chợt buồn
Giọt mưa dài rỏ ngoài hiên
Giọt lòng trôi chảy ngoài thềm qua đêm

08:30 đêm 10.04.2013
ngồi ngó áng mây mịt mù đêm
ngó hiên ngoài vắng lặng cạn ly trà, ghi thơ