Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/09/2016 19:59, số lượt xem: 156

Đã hai tuần rồi biền biệt xa
lạnh lùng dài giấc ngủ mình khuya
giấc ngủ cô đơn trên giường đó
hai tuần chẳng thấy bóng ai qua

Biền biệt hai tuần tìm kiếm đâu
sợ giấc mơ đó nhạt nhạt màu
chẳng biết ngõ nào trôi đi ấy
giấc ngủ từng đêm chờ bao lâu

Nếu biền biệt mãi biết tìm đâu
lặng lặng giường khuya giấc ngủ sầu
đã hai tuần rồi đâu thấy nữa
đừng xa mấy mùa khuất xa nhau

Đừng xa xa rồi không về nữa
để lại giấc ngủ lang thang khuya
hai tuần từng đêm giấc ngủ ngóng
bao giờ giấc ngủ có em về

08:30 đêm 25.10.2014
 ngóng em trong mơ, hai tuần chẳng thấy về