Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/12/2017 21:08, số lượt xem: 130

Thời gian đêm vắng đường im
Trà buồn cạn chén im lìm gió mây
Tiếng lòng tiếng gọi đêm say
Ngồi phơi sương gió chẳng hay mấy mùa
Bão mưa không ngóng cũng về
Duyên tình số phận trôi về đâu nơi
Thương nhau chẳng nhớ bóng người
Yêu nhau chẳng biết gửi lời về đâu
Ngẩng lên sương phủ trắng màu
Trà buồn ngồi rót giảm sầu qua đêm
Bóng ai sao mãi đêm in
Xa nhau xa mãi chẳng đưa tin về
Biết sao ngõ nghẻo đường đi
Mây đen phủ ngập sương khuya giăng mờ

08:10 đêm 28.07.2013
bóng ai giăng mờ phủ ngập đầy bão mưa