Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2017 10:36, số lượt xem: 91

Cầu vồng chiều bảy sắc tỏ bầu trời
mưa không mùa phủ ngập hỏi sao vui
tựu thành dòng thơ lạnh đêm nay đó
thơ thẩn trôi qua mùa dòng thơ vơi

Qua cửa sổ anh thấy cơn gió mời
đưa cơn lạnh trong tim trong lòng ơi
anh đứng ngó bầu trời im lặng đó
mà lại có cơn gió trong lòng người

Trái tim anh vương vấp gió nào ơi
mà thấy lạnh lại nghe tiếng thở dài
tựa khung cửa đứng ngó bầu trời ấy
như cơn gió đen mờ cào cấu ơi

Gió đen cuốn hồn anh tận cuối trời
một mình sống đêm ngày sao anh vui
cơn gió đen nào đây thăm viếng ấy
để lòng nghe đêm ngày tiếng tim rơi

08:30 đêm 15.08.2015
cơn gió buồn đưa tới
đêm nay làm cho thêm thương sầu