Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2018 21:13, số lượt xem: 97

Gió đưa hồn anh đi tới đâu
Đưa mãi thời gian lặng lẽ sầu
Bao mùa đã đưa đưa xa mãi
Đưa những canh dài chìm vực sâu

Gió đưa lòng anh vào bãi sầu
Đưa vào từng trạm đổ cơn ngâu
Đưa áng mây đen mịt mù phủ
Đưa bóng anh nhớ trôi mãi đâu

Gió đưa thời gian như trôi mau
Đưa cơn bão mưa vẫn một màu
Đưa cơn lạnh sầu qua mùa đó
Đưa mãi duyên tình trôi xa nhau

09:10 đêm 20.12.2013
ngồi nghĩ duyên tình thơ thẩn trôi trong thời gian