Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2017 20:24, số lượt xem: 119

Ngồi đây đêm vắng một mình say
Hồn chia hai nẻo lạnh heo may
Gặp ai đâu nữa cho thăm hỏi
Lầu thơ xếp sẵn gửi ai đây

Thơ thẩn man man biết hỏi ai
Thanh vắng đêm khuya nhớ tới người
Hai hồn hai nơi thuỳ tương ngả
Hôm nay đề thơ gửi tới người

08:50 đêm 10.09.2012
ngồi đề thơ gửi tới người