Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2017 13:54, số lượt xem: 73

Ngồi ngó sương mờ cảnh trời khuya
Ngó mãi thời gian chẳng thấy thừa
Mang mang canh dài đêm khuya đó
Buồn buồn nhớ thương biết sao vừa

Ngồi ngó bầu trời ánh sao thưa
Vương mãi trời xa xa tít mờ
Vẫn còn bóng ai nơi phương ấy
Vẫn ghi từng ngày gọn trong thơ

10.00 đêm 05.04.2013
vẫn gom từng ngày bóng hình em