Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2017 21:39, số lượt xem: 144

Lòng lòng nhớ tới ai
Một thời gian qua này
Vẫn lang thang đêm vắng
Duyên tình chẳng thời may

Đêm đêm hỏi có ai
Ghi xuống dòng thơ này
Miên man trong nỗi nhớ
Trong mơ đã kéo dài

Vạn vạn lời thương ai
Lầu thơ xếp trôi dài
Nỗi niềm tâm sự đó
Ghi mãi cảnh buồn vơi

Đếm đếm thời gian trôi
Đếm từng tuần trăng vơi
Nhớ nhớ ai đâu đó
Gọn gọn trong mơ dài

10:00 đêm 21.02.2014
bơ vơ thời gian bão mưa mà lòng nhớ tới người