Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2017 10:46, số lượt xem: 173

Đã mấy năm một mình sống cô đơn
bao cơn mưa cơn gió bao giận hờn
ròng rã phủ mấy năm không dừng bước
có ai thương ai tiếc giảm cơn buồn

Phương trời xa lại có có mình em
như thì thầm tiếng nhớ trong lòng đêm
thì thào tiếng thầm tên trong cánh mộng
lòng anh trông anh ngóng có mình em

Gọi thầm đêm thầm nhớ với lời xin
nén hương lòng gửi đi trôi xa miền
cầu cho tới lòng em bên phương đó
để em in em nhớ nhau từng đêm

Nhiều khi gọi thầm tên trăng xế rèm
phơi trăng nướng sương phủ lạnh lùng đêm
thì thào trên bờ môi khô lạnh ấy
trong canh dài canh nhớ nhớ nhớ em

08:30 đêm 11.09.2015
ngồi đêm nhớ tới duyên tình lòng thêm buồn vơi