Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2017 22:31, số lượt xem: 109

Gọi tên cho lòng nhớ
Bao mùa đã trôi đi
Cánh mộng mơ in đó
Gom trong cõi mong chờ

Gọi tên giảm cơn mơ
Thì thầm bao tiếng chờ
Gửi theo gió mây ấy
Chẳng thấy tin em về

Gọi tên thầm ai nghe
Ngập phủ trong đêm về
Ngập cõi lòng đêm nhớ
Bao giờ em mới nghe

Gọi tên em đêm khuya
Theo nén linh sầu đi
Trôi bao mùa theo gió
Lòng anh buồn ai chia

10:20 đêm 18.01.2014
gọi tên hoài bao giờ gặp nhau