Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2017 20:54, số lượt xem: 98

Gặp nhau chưa nhớ đã bay đi
Tư tưởng số duyên đã đến bờ
Chưa được đổi trao lời nào đó
Em đã trôi đi chắc chẳng về

Gặp nhau chưa nhớ sao hỏi thăm
Như bóng ai xa thơ thẩn trông
Gửi tiếng gọi vang rừng sâu ấy
Như đoá hoa rừng ai viếng thăm

Gặp nhau không nhớ thấy vấn vương
Sao tìm sao kiếm gửi lời thương
Như kiếm tìm kim đáy sông bể
Như kiếm sao trời những đêm thanh

Gặp nhau không nhớ đắng mà mong
Trời trao duyên nợ biệt đôi lòng
Mùa xuân hoa lá gợn lòng nhớ
Sao giảm từng cơn bước đợi trông

10:00 đêm 22.09.2012
phảng phất bóng người mà không biết là ai