Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/12/2017 20:07, số lượt xem: 91

Ngồi đây đếm hạt sương rơi
Ngồi ngắm sương đổ chân trời xa xa
Lòng còn vương mãi bóng xưa
Vẫn yêu vẫn nhớ thiếu thừa từng đêm
Vẫn thầm thương gọi nhớ xin
Bao mùa đã trải gió sương mịt mù
Đêm nay ghi xuống lầu thơ
Để nhớ em mãi từng giờ khỏi xa

11:05 đêm 13.07.2013
ngồi ghi kỷ niệm một bóng người