Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2019 21:13, số lượt xem: 87

Mong sao đất mát trời thanh
Mong sao lòng được an lành từng đêm
Mong sao đã trải mấy năm
Mong sao cho có người thăm đêm thừa
Mong sao cho gọn từng mùa
Mong sao cho nhạt mùi cay chua đời
Mong sao cho có tiếng người
Mong sao có tiếng vui cười đêm sang
Mong sao bên bóng có nàng
Mong sao đường ngõ bên đàng nối nhau
Mong sao giảm bớt lòng đau
Mong sao giảm bớt cơn ngâu từng ngày
Mong sao duyên số cầu may
Mong sao được gặp đêm ngày ngóng trông
Mong sao cho ấm êm lòng
Mong sao có bóng em bên tháng ngày

08.30 giờ đêm 14.12.2016
ngồi buồn thơ thẩn muốn có em bên cạnh