Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2017 11:06, số lượt xem: 138

Một mình sống cô đơn đã mấy năm
cách biệt xa lời hỏi lời viếng thăm
vẫn đề ghi tình thơ lạnh sầu xuống
in nét em hình bóng cõi xa xăm

Tình thơ nào ghi xuống đã mấy năm
duyên thơ biết đâu trao cho an lòng
lang thang trôi mấy năm không chủ ấy
lạnh lạnh đêm lạnh ngày một mình anh

Duyên thơ trôi thơ thẩn từng đêm thanh
chẳng thấy khách thơ viếng đọc bao lần
đề duyên thơ gửi về miền xa đó
để em đọc thay lòng lúc xa thân

Duyên tình nào mà thấy chẳng có đôi
duyên tình nào mà lạnh thời gian dài
đôi bên sầu bên buồn dài mong nhớ
từng ngày đêm dù mơ vẫn xa nhau

10:00 đêm 30.08.2015
duyên tình đôi mà đến giấc mơ còn xa nhau lòng sao vui