Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/05/2017 10:31, số lượt xem: 116

Cầu duyên đời cho có
Trời trao mình lứa đôi
Đêm thơ thẩn trông ngóng
Trong lòng thấy buồn vơi

Cầu duyên đời đừng trôi
Xa tận mãi cuối trời
Duyên chia hai bờ ấy
Lòng anh thấy chẳng vui

Cầu duyên đời gần đôi
Bên nhau tháng ngày trôi
Đừng dạt dào đâu đó
Từng đêm khỏi nhớ người

Cầu duyên đời có nhau
Cầu cho gặp mai sau
Đừng như hai năm đó
Từng đêm mình xa nhau

08:00 đêm 12.12.2015
ngồi nhớ nhau khi xa đường