Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2018 21:06, số lượt xem: 127

Sáng nay anh dậy trễ
Đêm qua mệt ngóng ai
Đăm canh không ngủ đó
Thơ thẩn đến sáng ngày

Sáng nay còn nhớ ai
Một bóng người xa xôi
Chìm trong cơn mơ nhớ
Đêm sang đứng lại ngồi

Sao lòng người được vui
Lời yêu thương nhớ người
Chỉ gom trong lòng đó
Biết tặng ai cho vui

11.00 đêm 17.07.2016
đêm qua nhớ ai mà ngủ không được