15.00
Đăng ngày 23/07/2017 23:17, số lượt xem: 147

Dấu vết bóng ai thời gian chờ
Như thấy từng cơn lòng bơ vơ
Như in bóng ai từng mùa đến
Như có bóng em từng cơn mơ

Dấu vết bóng ai thời gian chờ
Nỗi buồn nỗi nhớ ngập hoang vu
Chuỗi thời gian dài thầm thương ấy
Bóng mây đã phủ dấu đã mờ

11:45 đêm 09.06.2012
lo sợ dấu vết trong lòng mình mờ phai