Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/10/2017 19:07, số lượt xem: 205

Em xa để lại dấu son
Bóng ai nghiêng nón dấu son chẳng mờ
Xa nhau hình ảnh bão mưa
Tiếng lòng rơi đổ đong đưa đêm dài
Thời gian cách bóng xa người
Thơ ghi mòn mỏi giữa trời đêm thanh
Phòng ngủ gió thảm đêm nằm
Tiếng lòng rơi đổ lạnh căm nhớ người

10.00 đêm 24.03.2013
lòng rơi đổ lạnh căm nhớ người