Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2018 21:23, số lượt xem: 94

Dấu ai đêm nay vẫn còn đây
Dấu ai phủ hạt bóng trăng gầy
Dấu ai bơ vơ hiên ngoài đó
Dấu ai chẳng rõ cho nhớ người

Dấu ai trong lòng vẫn còn đây
Dấu ai cho ghi tháng đêm ngày
Dấu ai gọn trong bão mưa đổ
Dấu ai ngóng chờ thời gian dài

Dấu ai đưa mùi tới đêm nay
Dấu ai in trong ly trà đầy
Dấu ai đưa lời trong mơ gọi
Dấu ai còn mãi trong tim người

Dấu ai in nét thời gian dài
Dấu ai chẳng rõ sao gọi mời
Dấu ai đưa bóng vương cánh mộng
Dấu ai chờ mong hỏi ai hay

10:00 đêm 24.12.2013
chợt lòng thương nhớ tới bóng ai đêm nay