Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2019 20:05, số lượt xem: 105

Dưng dưng lòng chợt nhớ
Một mình sống hỏi ai
Trong lòng thầm buông tiếng
Cầu có em ngày mai

Dưng dưng lòng chợt nhớ
Miên man đứng lại ngồi
Ngó đường xa đêm xuống
Yêu thương vẫn xa người

Dưng dưng lòng chợt nhớ
Mờ mờ như bóng ai
Trong lòng như hiện đó
Bóng em nơi cuối trời

Dưng dưng lòng chợt nhớ
Bao mùa đã nội trôi
Yêu thương vẫn còn đó
Chờ ngóng em một người

10.30 đêm 05.03.2017
dưng dưng trong lòng lại thì thào tên em đêm nay