Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/07/2017 20:58, số lượt xem: 117

Dù trong lòng vẫn nhớ
Biết đường ngõ nào mơ
Dù ngồi trông sương gió
Lòng anh vẫn mong chờ

Dù ghi từng nét chữ
Trong lòng vẫn mộng mơ
Dù bây giờ chưa gặp
Lòng vẫn đong đưa chờ

Dù ngồi trông ngoài ngõ
Bóng em còn vết ghi
Dù phảng phất đâu đó
Anh vẫn mong từng giờ

Dù gửi hồn theo gió
In từng trạm nhớ em
Dù bóng em đã khuất
Lòng vẫn ngập nhớ thương

09:15 đêm 15.05.2012
dù xa nhau lòng vẫn nhớ từng trạm thời gian