Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2019 20:25, số lượt xem: 66

Dòng mực đen đêm nay
Bôi bẩn trên giấy đầy
Mờ mờ rõ rõ đó
Theo nội tâm đêm nay

Dòng mực đen đêm nay
Chẳng nhảy nhót vui đầy
Từng nét ghi xuống ấy
Thơ thơ thẩn thẩn say

Dòng mực đen đêm nay
Trôi theo gió mây trời
Bơ vơ từng nét đó
Ngồi ngó chẳng thắm say

Dòng mực đen đêm nay
Từng nét như hao gầy
Phảng phất bóng ai đó
Thơ thẩn đến sang ngày

11.00 đêm 03.12.2016
ngồi buồn ghi xuống dòng thơ đêm