Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/06/2020 09:58, số lượt xem: 50

Bóng em phảng phất cuối trời xa
Vẫn in từng nét trên dòng thơ
Dù xa dù cách nơi phương đó
Vẫn rõ trong lòng từng đêm khuya
Hình bóng của em vẫn trong mơ
Tô nét từng đêm để khỏi mờ
Vẫn gom thời gian sợ phai nắng
Để đêm anh ngắm khỏi cầu mơ

09.30 đêm 14.05.2017
chiều hoang vu ngồi ngó về cuối trời