Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2017 20:01, số lượt xem: 116

Canh buồn đêm nay nói chuyện gì
Xào xạc tiếng lá chào chào đi
Tình thơ đôi lời ghi đâu đó
In trong lòng nhớ lạnh lùng khuya

Canh buồn thời gian lạnh bờ mi
Gợn trong lòng nhớ cảnh xuân thì
Một mình hoang vu thơ thẩn ấy
Trôi trải từng ngày vẫn đề ghi

10.00 đêm 04.01.2013
vơi sầu với dòng thơ đêm nay