Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2018 20:49, số lượt xem: 102

Chung nhau một giấc mơ
Chung nhau thời gian qua
Chung nhau buồn vơi ấy
Chung nhau ánh trăng tà

Chung nhau bức tranh khuya
Chung nhau tiếng gọi về
Chung nhau từng đêm đến
Chung nhau chia sẻ khuya

Chung nhau lạnh bờ mi
Chung nhau bão mưa về
Chung nhau chung buồn ấy
Chung nhau sầu vơi chia

Chung nhau mối thương xa
Chung lòng khi xa bờ
Chung tình duyên mai đó
Chung nhau bên cạnh đi

09.00 đêm 29.08.2016
trong lòng mong chung đời với em