Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/10/2019 17:58, số lượt xem: 96

Chiều chiều mùa thu đã đến rồi
Lất phất từng hạt đổ sương rơi
Mỏng mỏng thưa thưa đua nhau đổ
Mịt mịt mù mù cả bầu trời
Lòng lòng như nhớ tới em ơi
Ngó ngó hạt sương mờ mờ trời
Sợ sợ sương phủ chân trời đó
Phủ phủ bóng em cho quên người

11.00 đêm 28.02.2017
sợ xa sợ cách sợ phai màu nhau