Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/03/2017 13:49, số lượt xem: 107

Từng ngày ngồi thơ thẩn vì thương nhớ
ngày tháng trôi hững hờ biết sao vui
từng dòng thơ vẫn còn in vết dấu
biết bao giờ bên nhau êm ấm cười

Vẫn đêm nào vẫn ngồi trong cơn mơ
từng ngày tháng phút giờ chẳng biết chơi
những đêm về chẳng vui trong lòng thấy
lòng sao thấy nhớ em tận cuối trời

Từng ngày ghi dài dòng dòng thơ vơi
hồn thơ trôi thơ thẩn khắp bầu trời
kiếm bóng em bên trời miền cuối ấy
để đưa tới tận tay tận lòng người

Từng ngày buồn ngồi nhớ nhớ em ơi
lòng anh nhớ thương em thưong một người
anh vẫn gom lá lòng một lá đó
để chờ tặng chờ lo cho một người

08:30 đêm 10.05.2015
trạm thời gian trong lòng thấy
thương em một người