Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2018 21:12, số lượt xem: 111

Ai qua ai nhớ tới nhau
Hỏi thời gian đã bao lâu xa rồi
Nhớ nhung in mãi lòng người
Tặng nhau từng trạm mù khơi trong lòng
Cơn mưa cơn gió đêm mong
Thơ thẩn từng trạm lá lòng trao ai
Mây trôi gió cuốn ngập trời
Đường hoang phố vắng đâu nơi cho chờ

10.45 đêm 12.09.2013
ngồi ngó đường vắng chiều thêm buồn