15.00
Đăng ngày 27/08/2016 10:23, số lượt xem: 230

Vẫn xa xa rồi vẫn còn xa
biết đâu xuân sang đã mấy mùa
vẫn gọi tên nhau từng trạm nhớ
vẫn in trong thơ thời gian qua

Chiều nay bên đường nhớ xuân xưa
đã mấy xuân qua bão tố thừa
chẳng có ai vui bên cạnh ấy
chẳng thấy bóng ai để gọi mời

Chiều nay vẫn vắng mùa xuân về
hai tuần xuân sang thong thả đi
để lại mình anh trong cõi vắng
đêm buông thêm lạnh lạnh bờ mi

Chiều nay vẫn vắng nhớ em xa
một mình dạo bước bên đường khuya
chỗ nào bóng ai chẳng còn đó
bao giờ bên em cạnh nhau đi

10:05 đêm 16.09.2014
ngồi thầm tên em, đêm nay bơ vơ sầu