Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2018 20:48, số lượt xem: 95

Chiều phe phẩy cơn gió
Lang thang ánh vàng đưa
Đâu đây dáng ai đó
Vẫn phảng phất đêm thừa

Chiều vấn vương cơn nhớ
Bên đường một bóng xưa
Gió đừng thổi xa nữa
Bao năm lòng đổ mưa

Chiều thấy thầm thương nhớ
Vẫn in từng trạm mơ
Ghi từng dòng thơ xuống
Lòng vẫn đong đưa chờ

Chiều nay bão tố mưa
Hồn trôi nổi lững lờ
Bóng ai cầu còn đó
Đừng ẩm ướt theo mưa

08:50 đêm 03.12.2013
lòng chợt nhớ bóng ai bên đường chiều nay